Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Çevreye karşı daha duyarlı olmak için sürekli gelişimi sağlamak şirketimiz yönetimi ve personeli için bir önceliktir.

Şirketimiz ;ISO 14001 standardına uygun olarak ,çevresel hedeflere ulaşmak için tüm mali,idari , teknik donanım kaynaklarının tedarik edilerek Çevre Yönetim Sisteminin sürekli gelişimini sağlamayı taahhüt eder.

Bu Hedefe Ulaşmak İçin Benimsediğimiz İlkeler

  • Üretim faaliyetlerimizden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek çevresel etkileri belirlemek, kontrol altına almak ve azaltmak,
  • Çevre boyutlarımızla ilgili kanun, mevzuat ve yasal düzenlemelere uymak ve bu boyutlarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek çevresel etkilerden zarar görebilecek tarafların risklerini ortadan kaldırmak,
  • Çevre boyutlarımızla ilgili kanun, mevzuat ve yasal düzenlemelere uymak ve bu boyutlarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek çevresel etkilerden zarar görebilecek tarafların risklerini ortadan kaldırmak,
  • Çevresel sorumluluk duygusunu AKÜSAN A.Ş bünyesindeki tüm çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize gerekli eğitimlerle aşılamak
  • Çevre Yönetim Sistemimizin etkinliğini ölçmek için düzenli ve periyodik olarak incelemeler yapmak, gerektiğinde düzeltici faaliyetler başlatmak ve sürekli iyileştirmeye açık olmak.

Atık Yönetimi

Avrupa Birliği Uyum Yasaları kapsamında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 31.08.2004 tarih 25569 sayılı resmi gazetede “Çevre ve İnsan Sağlığını Korumak Amacıyla” Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğini (kısaca APAK) yayınlamıştır. Apak Yönetmeliği; Akümülatör üreticilerine, bayilere, satıcılara, servislere, tüketicilere, atık akümülatör taşıyıcılarına, geri kazanım tesisi işletmecilerine yükümlülükler getirmiştir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinde en büyük sorumluluk akümülatör üreticilerine verilmiştir. AKÜDER, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 11 Ocak 2005 tarih ve 03/226 sayılı yazılarıyla yetkilendirilmiştir. Aküsan A.Ş olarak firmamızda atık akümülatörlerin toplanması noktasında AKÜDER üyesi olarak bu konudaki hassasiyetini göstermiştir.